THERMATRON

PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA VENTILOV, ZATEPĽOVANIE POTRUBÍ

email:  office@thermatron.sk,  mobil:  Ján Jelínek  –   0911 999 086

KATALÓGY

Katalógy zatepľovacích systémov

CENNÍKY

Euro cenník jednotlivých dielov

FOTO / VIDEO

Prehľad zatepľovacích systémov

KONTAKT

Poštová adresa, GPS, iniciály firmy

ROZSAH IZOLOVANÝCH TEPLôT

%

NIŽŠIE SKLENÍKOVÉ PLYNY

Priemyselné izolačné systémy – flexibilné, ľahkOOdOberateĽné, zaisťujúce vysokú energetickú účinnosť

 

  • ZLEPŠENÉ RIADENIE PROCESOV A VYŠŠIA ÚČINNOSŤ
  • ÚSPORA ENERGIE PODĽA ZÁKONA Č. 321/2014 2.2.0 ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
  • ZNÍŽENIE EMISIÍCO2
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ISO 14001 : 2004
  • ENERGETICKÝ MANAŽMENT PODĽA 50001
  • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI PODĽA OHSAS 18001
  • ZNÍŽENIE VYSTAVENIA SÁLAVÉMU TEPLU V PRIEMYSELNEJ PREVÁDZKE PODĽA SMERNICE 89/654/EHS Z 30.11.1989

DYNAMIKA – FLEXIBILITA

THERMATRON znamená inovačnú technológiu na poli priemyselných izolácií. Ľahko sa inštaluje aj odoberá a umožňuje veľmi efektívne cykly údržby.

THERMATRON je možné nainštalovať ako náhradu všetkých neodoberateľných priemyselných izolačných systémov. Tradičné systémy vyžadujú na odoberanie aj montáž kvalifikovaných pracovníkov, čo má negatívny dopad na nákladnosť údržby.

FLEXIBILNÝ

THERMATRON znamená inovačnú technológiu na poli priemyselných izolácií. Ľahko sa inštaluje aj odoberá a umožňuje veľmi efektívne cykly údržby.

THERMATRON je možné nainštalovať ako náhradu všetkých neodoberateľných priemyselných izolačných systémov. Tradičné systémy vyžadujú na odoberanie aj montáž kvalifikovaných pracovníkov, čo má negatívny dopad na nákladnosť údržby.

ÚSPORA – BEZPEČNOSŤ

Voľba systému THERMATRON znamená veľmi podstatnú úsporu nákladov. Spoločnosti s vysokými hodnotami spotreby energie odpisujú náklady na zariadenia za čas kratší než 6 mesiacov. Zníženie spotreby energie a stopy C01 prináša po primeranom čase značné úspory, ktoré nie je možné prehliadnuť.

Systémy THERMATRON takisto prispievajú k predĺženiu prevádzkovej životnosti priemyselných inštalácii ich ochranou proti korózii.

EFEKTÍVNOSŤ – BEZPEČNOSŤ

Podstatne vzrastá bezpečnosť pri práci – namiesto možností neúmyselného dotyku povrchov s teplotou okolo 250°C sa pracovníci môžu dotknút’ iba povrchov o niekoľko stupňov teplejších než je telesná teplota. 50 systémom THERMATRON sú bezpečnostné opatrenia menej obmedzujúce. V kotolniach a malých priestoroch dochádza k podstatnému zníženiu teploty a tým k zlepšeniu pracovných podmienok pre personál údržby aj príslušnej prevádzky.

MATERIÁLY – VÝROBA

Materiály používané pre priemyselné izolačné systémy THERMATRON sa volia podľa konkrétnych potrieb odvetvia, v ktorom sa majú nasadiť. Rôzne typy izolačných poknývok vyrábaných s využitím najmodernejších izolačných technológií sú vhodné pre rozsahy teplôt, ktoré zist’ujeme termografickou diagnostikou.

VYSOKÁ KVALITA

Vďaka rôznym používaným technickým textíliám kombinovaným so špeciálnymi povrchovýmí úpravami sa darí dosiahnut’ účinnejšie izolácie v rôznych typoch prostredia, Naše tkané textílie a vysokoúčinné upevňovacie prvky typu hook&|oop sa volia v závislosti od rozsahov teplôt a požiadaviek izoIovaných komponentov.

OPäTOVNÉ POUŽITIE, ODOBERATEĽNOSŤ

Pri výrobe izolačných obalov THERMATRON najprv na mieste montáže zistíme potrebné rozmery a po analýze týchto dát stanovujeme a režeme najvhodnejšie tvary. Ponúkame široký sortiment riešení pre tepelnú izoláciu, ako aj izoláciu proti chladu a dokonca aj pre zvukovú izoláciu.

Vďaka technickej povrchovej úprave je možné izolačné obaly udržiavať v čistote, čo zodpovedá požiadavkám niektorých priemyselných odborov.

KONTROLY A ANALÝZY PRISPôSOBENÉ NA MIERU

Kontroly vykonávané spoločnosťou THERMATRON využívajú najmodernejšie prostriedky digitálnej termografie. Pri tomto type merania sa zaznamenávajú teploty v kritických bodoch systému a prenášajú sa do nášho softvéru. Tento softvér deteguje miesta úniku energie a navrhuje časti systému, ktoré je vhodné izolovaif. Parametre využitia vykonaných opatrení potom súvisia s časom návratnosti.

RÝCHLA NÁVRATNOSŤ

Hneď ako sú stanovené energetické úspory a určené izolačné prvky,je možné vypočítať optimalizovanú maximálnu návratnosť investície. Po vykonaní týchto výpočtov dodávame zákazníkom ucelenú zákazku. Systémy THERMATRON vykazujú velmi krátku návratnosť vďaka úsporám zaisťovaným vysoko účinným izolačným riešením.

VARIABILITA A RIEŠENIE NA MIERU

Vďaka “používaným technickým textíliám sme schopní vyrobit špeciálne izolačné vybavenie pre spoločnosti zaoberajúce sa údržbou alebo dodávkami priemyselných zariadeni. Môžeme ponúknuť najrôznejšie textílie s rôznymi úžitkovými vlastnosťami, farbami a identifikačnými štítkami s odkazom na príslušnú spoločnosť vrátane: kontaktných údajov, výrobných dát a ďalších potrebných informácií. Vlastné izolácie 3 časti obalu sú vzájomne zošité.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Tkanina so sklenými vláknami e-Glass.

izolačné pokrývky e-Glass s nízkou tepelnou vodivosťou podľa DIN 53811, priemer vlákna 7 – 13 mikrónov. Para-aramydové šijacie vlákna s vystužením a nehrdzavejúcou oceľou (38 % twaronu, 62 % ocele: 1.4404). Vysokoteplotný velcros spomaľujúci horenie. Šnúrky so sklenými vláknami e-Glass na jednoduchú montáž a nastavenie po inštalácii. Technická povrchová úprava pre rôzne rozsahy teplôt a rôzne pracovné prostredia. Materiály pohlcujú zvuk a sú úplne bez obsahu azbestu. Zhoda s predpismi REACH DIN 4102,

TEPLOTNÉ ROZSAHY

– Základný rozsah: -50 až 150 °C

– Stredný rozsah: -50 až 250 °C

– Široký rozsah: -50 až 300 °C

– Veľmi široký rozsah: -50 až 550 °C

 

POUŽITIE

– Tepelná izolácia

– Chladiaca izolácia

– Zvuková izolácia

TYPY IZOLAČNÝCH OBALOV

– Dvoj a trojcestné ventily

– T-kusy

– Krátke aj dlhé kolená

– Príruby a spätné klapky

– Sitá v tvare Y

– Kontrolné ventily

– Odvádzače kondenzátu

– Odstredivé čerpadlá

– Expanzné spoje

 

 – Prietokomery

– Potrubie

– Lapače

– Nádrže

– Parné a olejové kotly

– Revízne otvory a šachty

– Tepelné výmenníky

– Turbá a odsávacie systémy

– Výroba priamo na mieru

NAPÍŠTE NÁM

Zobrazenie stránky: 1 018 krát

MYSLÍME NA BUDÚCE GENERÁCIE

Designed by PROFIDIZAJN